Ana səhifə / Kateqoriyasız

Kateqoriyasız

Kitabça

Çap reklamı vasitəsi, dövri nəşr olunmayan, 1-5 ç.v. həcmində çap məhsulu. Adətən, yeni məhsulların bazara çıxması üçün istifadə olunur. K. məhsulun xüsusiyyətləri, istifadəsi və saxlanma qaydaları ətraflı izah olunur. Tirajı məhdud sayda olur.

Ətraflı oxu »

Kinoreklam

Hələ XIX əsrdə J.Melios tərəfindən yaradılmış kinoreklam növü. Hazırda televiziyaya, ev videosuna görə K.-nın əhəmiyyəti azalmışdır. Yaddaqalmanın və diqqətliliyin yüksək səviyyəsi ilə xarakterizə olunur (75%-ə yaxın), hədəf kütləni seqmentləşdirməyə imkan verir.

Ətraflı oxu »

Kəsişən auditoriya

Bir neçə reklam daşıyıcıları üçün ümumi auditoriya, qəbul edənlərin əksəriyyəti bir neçə mətbuat məcmuəsinə baxır və ya oxuyur, bir neçə televiziya kanalında və s. verilişləri izləyir.

Ətraflı oxu »

Kauk

Qəzet səhifəsinin yuxarı hissəsində 3-5 sm məsafədə yerləşdirilən reklam lenti. Mətbuatda, rubrika reklamında, xatırlatma reklamlarında və s. istifadə olunur.

Ətraflı oxu »