15 İyun 2021 , Çərşənbə axşamı
Ana səhifə / Fəaliyyətimiz

Fəaliyyətimiz

1996-1997-ci illərdə ARİ-nın təşəbbüsü ilə Bakı şəhərində müxtəlif beynəlxalq reklam təşkilatlarının sərgi və konfransları keçirilmişdir.

1996-cı ildə ARİ “Azərbaycanın Reklam tarixi”adlı aylıq jurnalı təsis etmiş və 2000-ci ilə qədər nəşr etdirmişdir. Bu jurnalda reklam bazarı, reklamçılar, təhsil sahəsi, tanıtım, məlumatlar və s. sahələr üzrə maarifləndirmə işləri aparılmışdır.

Bu dövrdə ayda iki dəfə “Azərbaycan Reklamçısı” qəzeti nəşr olunur, dövlət orqanları və mütəxəssislərə pulsuz paylanır.

Azərbaycanda 1995-ci ildən 2000-ci ilə qədər reklam bazarı o dövr üçün çox böyük sürətlə inkişaf etmişdir. O dövrlər üçün ilk başlanğıcda (1995-ci il) 2 milyon dollardan 2000-ci ilə olan dövrdə reklam bazarı artıq 12-20 milyon ABŞ dollar arasında inkişaf etmişdir. 2000-2003-cü illərdə reklam bazarı stabilləşdi, yeni biznes sahələrinin inkişafı, sektor-seqmentləri reklam bazarında azacıq durğunluğa səbəb oldu.

2003-cü ildən iş sahələrinin açılması, milli burjuaziyanın yaranması, daxili istehsal bazarının inkişafı və xarici şirkətlərin öz yerlərini Azərbaycan istehsalçıları ilə bölüşməsi artıq yeni reklam bazarının formalaşmasına gətirib çıxartdı. Lakin reklam bazarının inhisara alınması bu sahənin inkişafına imkan yaratmadı. Vergilərin reklam bazarına ümumi baxımdan tətbiqi yoxlamaların və lüzumsuz təşkilatların bu sahədə fəaliyyətləri reklam işinin inkişafını ləngidir. Əgər 1995-2000-ci illər Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının 500-ə qədər üzvü və eyni zamanda da Beynəlxalq Reklamçılar Assosasiyasında 31 üzvü olmuşdursa, hal-hazırda ARİ-nin üzvləri 170-200 nəfər arasında, BRA-da isə Azərbaycan tərəfindən heç bir üzv iştirak etmir. Buna baxmayaraq, ARİ Beynəlxalq Reklamçılar Assosasiyasının Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə rəhbərliyini, Orta Asiya, Əfqanıstan, İran, Türkiyə, Gürcüstan kimi ölkələr ilə reklam bazarının formalaşması, BRA-ya üzvlük məsələsi baxımından əlaqələri qoruyub saxlamışdır.

ARİ-nin xüsusi nümayəndəsi MDB ölkələri üzrə yaradılan reklamçılar birliyinin daimi üzvüdür.

1999-cu ildə Gürcüstanda ARİ və BRA-nin xətti ilə Qafqaz reklamçılarının iştirakı ilə reklam, PR və marketinq üzrə treninqlər təşkil olunmuşdur. 2000-ci ildə isə Tiflis şəhərində I Beynəlxalq Qafqaz reklam festivalının keçirilməsi üçün ARİ təsisçi olaraq fəaliyyət göstərmişdir.

ARİ-nin üzvləri Kiyev, Moskva kimi şəhərlərdə keçirilən reklam festivallarında çoxsaylı medallar və fəxri fərmanlar almışlar.

Çalışdığı dövr ərzində ARİ “Reklamçı” qəzeti, “Azərbaycanda reklamın tarixi” adlı jurnal, reklam haqqında bir sıra kitablar nəşr etmişdir. Bundan başqa, ARİ 1997-ci ildə “Reklam haqqında” Qanunun hazırlanmasında iştirakçı olmuş və 2000-ci ilə qədər ilk professional reklam məktəbini yaratmışdır.

29-30 mart 2012-ci il tarixində Azərbaycan Reklamçılar İttifaqı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə “Reklam mədəniyyəti, reallıq və perspektivlər, reklam və marketinq məsələlərinə müasir baxış” adlı I Bakı Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans keçirmişdir. Konfransda dünyanın 17 ölkəsindən nümayəndələr iştirak etmişdir.